Nopankylän koulu

Opettajat   Ohjaajat   Muu henkilökunta

Yhteystiedot:

Toimelantie 40
61340  Nopankylä

044 4191 713 (opettajienhuone ja koulunjohtaja)
044 4191 718 (keittiö)

Henkilökunta:

Opettajat

Sirkku Vainio-Hynnilä(koulunjohtaja)
Sarita Ylipelkonen, hoitovapaalla. Sijaisena  Maria Viita-Kottari
Kaija Aspila-Renkola (erityisopettaja)

Koulunkäynninohjaajat

Pia Lehtinen

Muu henkilökunta

Arja Kukkonen (ruoanjakaja & siistijä)
Matti Rintamäki (kiinteistönhoitaja) 044 4191 836
Gita Yli-Hannuksela (kouluterveydenhoitaja)