Kunnanhallitus  2017 - 2021

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnahallitukselle kuuluu myös kunnan arkistotoiminnasta vastaaminen. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 + 2 vuotta. 

Varsinainen jäsen/henkilökohtainen varajäsen   Kv 10.6.2019 § 29

Ahti Ranto  pj                       Sofia Mänty
Timo Tuomikoski 1. vpj     Kirsi Perälä
Antti Ålander 2. vpj            Juhani Filppula
Timo Tuuri                           Timo Kankaanpää
Reetta Kananoja                  Leeni Peltonen
Maria Rahko                        Kirsti Yli-Ojanperä
Pauliina Hautamäki            Helena Rahkola
Juhana Lähdesmäki            Jari Jokilehto
Johanna Reinilä                  Tapani Kivimäki
Salme Hautala                     Irma Salmi
Harri Koskela                      Veli-Jukka Palmu

Sidonnaisuudet

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Martti Mannersuo
p. 0500 669267

1. varapuheenjohtaja
Markku Koskela

2. varapuheenjohtaja
Matti Koivuluoma

Sidonnaisuudet


Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ahti Ranto
p. 0500 364704

1. varapuheenjohtaja
Timo Tuomikoski

2. varapuheenjohtaja
Antti Ålander