Varhaiskasvatuksen e-Asiointi

Ilmajoen kunnan varhaiskasvatuksessa käytössä hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen sekä päivähoitopaikan sähköinen hakeminen.

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

Palvelun kautta ilmoitetaan lasten hoitoajat, tehdään hoitopaikkahakemukset sekä voidaan vastaanottaa sähköiset päätökset hoitoon liittyen (otetaan käyttöön myöhemmin).


SIIRRY VARHAISKASVATUKSEN eASIOINTI-PALVELUUN

 

eAsiointi-palveluun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä toimistosihteeri Sakari Matalamäkeen (044 4191 263)

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN:

Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava vähintään kolmeksi viikoksi etukäteen viimeistään ilmoituspäivänä klo 12:00 mennessä sähköisen järjestelmän kautta.

Viimeinen ilmoituspäivä Jaksolle
27.12.2017 8.1.-28.1.2018
16.1.2018 29.1.-18.2.2018
6.2.2018 19.2.-11.3.2018
27.2.2018 12.3.-1.4.2018
20.3.2018 2.4.-22.4.2018
10.4.2018 23.4.-13.5.2018
2.5.2018 14.5.-3.6.2018
22.5.2018 4.6.-24.6.2018
12.6.2018 25.6.-15.7.2018
3.7.2018 16.7.-5.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeavista hoitoaikojen ilmoittamisajankohdista tiedotetaan erikseen.
Hoitoajat voi ilmoittaa pidemmällekin ajalle, mikäli ne ovat tiedossa.

Mikäli huoltaja ei voi ilmoittaa hoitoaikoja kolmeksi viikoksi kerrallaan yllä mainitun mukaisesti, hoitoajat tulee kuitenkin ilmoittaa viimeistään edellisen viikon tiistaihin klo 12.00 mennessä (esim. viikon 41 hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu viikon 39 tiistaina klo 12.00).
Tämän jälkeen muutokset hoitoaikoihin ilmoitetaan tekstiviestillä suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikan hoitoryhmään. Hoitoajat tulee ilmoittaa aina kokonaisina kalenteriviikkoina maanantaista perjantaihin (vuorohoidossa maanantaista sunnuntaihin).

Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen tai vapaapäivä, ja viikko on jo lukittu, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lapsen hoitoryhmään.


MOBIILIKIRJAAMINEN:

Ilmajoen varhaiskasvatuksessa Käpälämäen päiväkodissa otetaan käyttöön mobiilikirjaaminen 1.11.2017 alkaen. Muut päiväkodit aloittavat mobiilikirjauksen maaliskuulla 2018 ja perhepäivähoito sekä ryhmikset suunnitelman mukaan huhtikuulla 2018.

Lasten päivähoitoon saapuminen ja hoidosta lähteminen rekisteröidään sähköisesti NFC-tunnisteen (ns. tägin) kautta hoitopaikan älypuhelimen avustuksella.

  • Lasten NFC-tunnisteet luovutetaan vanhemmille hoitopaikoista. Tunniste on lapsikohtainen ja henkilökohtainen eli tunniste on sidottu yhden lapsen tietoihin.
  • Huoltajat säilyttävät NFC-tunnisteita.
  • Tunnistetta ei saa luovuttaa pysyvästi toiselle henkilölle. Tunnisteen vastaanottanut henkilö vastaa tunnisteen säilytyksestä. Tunnisteen katoamisesta veloitetaan 5 euron suuruinen maksu.
  • Tunnisteeseen ei saa kirjoittaa lapsen nimeä esim.tussilla. Perheen lasten tunnisteet voi erotella toisistaan esim. tarralla
  • NCF-tunniste palautetaan hoitopaikkaan tai varhaiskasvatustoimistolle heti lapsen kunnallisen hoitosuhteen päätyttyä. Hoitosuhteen loppuessa palauttamattomista tunnisteista peritään 5 euroa per tunniste.

 

Mobiilikirjausta on helppo käyttää – näin se sujuu arjessa!

Tuodessasi lastasi hoitoon näytä tunnistetta hoitopaikan kännykkään. Tunnisteen avulla lapsi kirjautuu hoitoryhmään saapuneeksi. Iltapäivällä lasta haettaessasi käyt taas näyttämässä tunnistetta kännykkään ja lapsi kirjautuu hoidosta ulos.

Järjestelmän avulla varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on reaaliaikainen tieto lasten paikallaolosta, ja se myös sujuvoittaa hoitopäivien läsnäoloseurantaa ja hallinnollista paperityötä.