ETSIVÄ NUORISOTYÖ 15 - 28 v. NUORILLE

 

Onko

...tulevaisuuden suunnitelmat epäselvät ?

...työ- tai opiskelupaikka hakusessa ?

...koulutusalan vaihto mielessä, mutta et tiedä miten ?

...asioiden aikaansaaminen hankalaa ?

...omien asioiden hoitaminen tai kotoa lähteminen vaikeaa ?

Oletko yksinäinen ja kaipaat tekemistä ?

Jos vastasit kyllä,
Etsivä nuorisotyö vois auttaa !

Etsivät auttaa sua etsimään opiskelu-ja työpaikkoja, tulevat kaveriksi hoitamaan asioita, selvittää sun kanssa toimeentulo- ja
harrastusmahdollisuuksia jos haluat ja kysyvät välillä ihan vaan että mitä kuuluu.

Tavata voidaan vaikka kahvin merkeissä.

Yhteystiedot:

Iina Kallio-Kujala
044 4191 848
iina.kallio-kujala@ilmajoki.fi
Facebook: Iina Etsivä nuoriso-ohjaaja
Instagram: iinaent

 

Anna Alvari   
044 4191 849
anna.alvari@ilmajoki.fi

 

Käyntiosoite: Seppälän nuorisotalo  Urheilutie 3,  60800 Ilmajoki

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, auttaa heitä elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä miten toimia, tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan arkisten asioidensa hoitamiseksi. Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Työtä tehdään nuoren näköisesti ja nuoren ehdoilla. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-28-vuotiaille nuorille, joiden kotikuntana on Ilmajoki.

 

Miten hakeutua?

Nuori itse, hänen ystävät tai lähipiiri, sosiaalitoimi, te-toimisto, terveydenhuolto tai muut viranomaistahot voivat ottaa yhteyttä Etsivän nuorisotyön työntekijöihin nuoren tai nuoren (alle 18v.) huoltajan suostumuksella. Nuoren ja alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan on oltava tietoinen tietojen luovuttamisesta etsivälle nuorisotyölle.

Koulut, oppilaitokset ja kuraattorit ovat velvollisia ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle kaikki alle 25-vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet nuoret. Puolustusvoimat ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle palveluksensa keskeyttäneet nuoret harkintansa mukaan.

Toimintamuodot

Ilmajoen Etsivä nuorisotyö koostuu yksilöohjauksesta ja ryhmätoiminnoista. Yksilöohjauksessa paneudutaan yhdessä nuoren kanssa häntä kiinnostaviin opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmätoiminnoissa keskitytään monipuolisesti mm. arjen hallintaan ja vapaa-ajantoimintaan.

 

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri.

Yhteystiedot tallennetaan etsivän nuorisotyön asiakasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä on Ilmajoen kunta. Yhteystietoja käytetään etsivässä nuorisotyössä nuoren tavoittamiseksi. Työtä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on nuoren ohjaaminen sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa rekisterinpitäjältä.

Asiakasrekisterin Tietosuojaseloste.

 

 

 

 

käyntiosoite
Seppälän Nuorisotalo
Urheilutie 3, Ilmajoki

Etsivät nuoriso-ohjaajat

Iina Kallio-Kujala
puh 044 4191 848

Anna Alvari
puh 044 4191 849