Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää ja maksullista apua ja tukea Ilmajoella asuville lapsiperheille. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Toiminnan tavoite on tukea ja auttaa vanhempia perheen arjen sujumisessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen kanssa yhdessä tekemistä sekä käytännön apua. Perheitä voidaan auttaa esimerkiksi päivittäisissä kodinaskareissa. Käytännön avun lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu voi olla arjen jakamista vanhempien kanssa keskustellen, kuunnellen ja opastaen.

Perheen ottaessa yhteyttä arvioidaan palvelun tarve, kotipalvelua myönnetään yksilöllisen tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien perusteella mm. seuraavien kriteerien perusteella.

• vaikea äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
• vaikea elämäntilanne
• vanhemman toimintakyvyn alentuminen
• yhtäkkinen vanhemman väsymys ja uupumus

Asiakas voi tilata kotipalvelua lapsiperheiden kotipalvelusta, sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijöiden kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksut seuraavasti:
0-2 tuntia kestävä käynti 11 €
2 – 5 tuntia kestävä käynti 16,50 €
yli 5- tuntia kestävä käynti 27,50 €

Kotipalvelu hakemus

Lapsiperheiden kotipalvelu
Katri Haapamäki
044 4191 603

Soittoaika ma-pe klo 8-9

 

 

Sosiaalityöntekijä
Susanna Lammi
puh. 044 4191 258

Sosiaalityöntekijä
Ritva Uusipaikka
puh. 044 4191 251

Vt. sosiaalityöntekijä
Minna Savioja 
puh. 044 4191 252

Vt. lastenvalvoja / sosiaalityöntekijä
Johanna Yli-Sikkilä
puh. 044 4191 253

Sosiaaliohjaaja
Marja Ikkelä-Koski
puh. 044 4191 720

Soittoaika ma-to klo 10-11

 

Vs. sosiaalityöntekijä
Sari Jokinen
puh. 044 4191 256

Sosiaalityöntekijä
Kirsti Yli-Ojanperä
puh. 044 4191 255

Soittoaika ma-to klo 10-11