Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatus

Utilitas, firmitas, venustas - käyttökelpoisuus, kestävyys, kauneus
(Vitruviuksen asettamia vaatimuksia rakennetulle ympäristölle antiikin aikana) 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia osaltaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja kauniin rakennuskannan ja ympäristön muodostumisesta sekä säilymisestä. Huomioon on otettava rakentajan, naapurin, ympäristön ja yhteiskunnan velvollisuudet ja oikeudet. Tähän pyritään ohjauksella, neuvonnalla, lupapäätöksillä ja valvonnalla siten kuin rakennuslainsäädännössä edellytetään.  

Lisäksi tehtäviin kuuluu asunto- ja maatilarakentamiseen liittyviä työvaihetarkastuksia sekä maa-aineslain mukaisia valvontatehtäviä. 

Asiakaspalvelu

Toimisto on avoinna virka-aikana 9.00-15.00.
Rakennustarkastajien tapaamisaika kannattaa kuitenkin varmistaa puhelimitse etukäteen.  

Sähköinen lupa-asiointi                     

Lupapisteen kautta voidaan hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakennuslupia, toimenpidelupia, toimenpideilmoituksia ja purkulupia sekä hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti. 

Voit asioida Lupapisteessä silloin kuin sinulle sopii - koko hankkeen ajan. Pääset täydentämään hankkeen tietoja sähköisessä työtilassa yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua oman kuntasi viranomaisten kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat viranomaispäätökset suoraan Lupapisteeseen. Asiointia voidaan kunnasta riippuen jatkaa palvelussa aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä - kellon ympäri.

www.lupapiste.fi

Voit asioida palvelussa joko hankkeelle kutsuttuna tai hankkeen perustaneena osapuolena. Palvelu lähettää kaikille hankkeen osapuolille tietoja sähköpostiin hankkeen etenemisestä.

Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä palveluun rekisteröidytään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Organisaatio                     

Rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittinen

  • ympäristölautakunnan esittelijä
  • lupa-asioiden ohjaus ja neuvonta
  • lupa-asioiden valmistelu ja päättäminen
  • korjaus- ja energia-avustukset (ARA)

Tarkastusinsinööri Pauli Tervonen

  • rakennusaikainen valvonta
  • lupa-asioiden neuvonta
  • maa-ainesten oton valvonta

Toimistosihteeri Nina Lehtola

  • ympäristölautakunnan sihteeri
  • rakennusvalvonnan toimistotyöt
  • lupa-asioiden neuvonta

Käyntiosoite:
Ilkantie 17 (Ilkanrati)

Rakennustarkastaja
Satu Kangas-Kuittinen
p. 044 4191 349

Ympäristölautakunnan pj.
Jussi Haapala
p. 050-5478517

Tarkastusinsinööri
Pauli Tervonen
p. 044 4191 348

Toimistosihteeri
Nina Lehtola
p. 044 4191 350

Tutustu tästä esitteeseemme.