Varhaiskasvatus

Ilmajoen kunta tarjoaa lapsille laadukasta ja turvallista kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa sekä vanhempien että lapsen erityistarpeet huomioivaa päivähoitoa.

Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista; sitä toteutetaan ammattitaitoisesti eri päivähoitomuodoissa yhteiskunnalliset ja taloudelliset seikat huomioon ottaen.

Ilmajoella päivähoitoa järjestetään useissa eri päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoitajien luona eri puolilla kuntaa.

 

Kesäajan maksuttomuus

Tulevana kesänä ajalla 11.6-12.8.2018 on jälleen mahdollisuus saada maksuton varhaiskasvatus ennalta ilmoitetuilta KOKONAISILTA poissaoloviikoilta (MA-SU), jos vanhemmat pystyvät järjestämään lapsensa hoidon ko. viikkojen aikana ja ilmoittamaan siitä 4.5.2018 mennessä alla olevalla lomakkeella. Palauttakaa lomake lapsen hoitopaikkaan tai päivähoitotoimistolle. Ilmoitus on sitova!

Kesän poissaoloviikot -lomake

 

Ilmajoen Vasu

Ilmajoen Vasun liitteet

Päiväkotien ruokalistat

Päivähoidon lomakkeet

 

 


 

päivähoitotoimisto

käyntiosoite:
Ilkantie 18

Varhaiskasvatusjohtaja
Eveliina Nokua-Keisanen
puh. 044 4191 266

Toimistosihteeri
Sakari Matalamäki
puh: 044 4191 263
 

Rekisteriselosteet
Pro Consona Päivähoito Mukana mobiiliratkaisu

Pro Consona Päivähoito