Esiopetus

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Lukuvuonna 2017-2018 esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2011 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2010 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistystoimenjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Lukuvuonna 2017-2018 esiopetusta järjestetään Munakan päiväkodissa, Västilän koululla Päivätien päiväkodin alaisuudessa, Peuralan päiväkodissa, Palonkylän esiopetusyksikössä (vuosiluokaton esi- ja alkuopetus), Neiron päiväkodissa, Koskenkorvan koulussa erillisryhmässä (ryhmä vähintään 7 oppilasta), Ahonkylän esiopetusryhmässä sekä yhdysluokkaopetuksena Ilomäen (mahd.) ja Nopankylän kouluissa. Kaikissa muissa esiopetusyksiköissä järjestetään esiopetuksen lisäksi päivähoitoa paitsi Ilomäen, Koskenkorvan ja Nopankylän kouluilla.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2018-2019 -ohjeistus

Hakulomake esiopetukseen lukuvuodelle 2018-2019

 

Päiväkotien esiopetuksen työpäivät lv 2017-2018

Esiopetukseen ilmoittautuminen lv 2017-2018 - ohjeistus

Esiopetukseen ilmoittautuminen lv 2017-2018 - lomake

Hakulomake kuljetukseen lv 2017-2018

 

Esiopetussuunnitelma 1.8.2011 alkaen 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen opas

 

Lapsiperheiden palvelut Ilmajoella

Sivistystoimisto

Käyntiosoite
Ilkantie 18
(3-kerros)
sivistystoimisto@ilmajoki.fi 
 
Sivistysjohtaja
Kirsi Kinnunen
puh. 044 4191 280

Vs. toimistosihteeri
Johanna Yli-Pirilä
puh. 044 4191 282

Toimistosihteeri
Helena Soini
puh. 044 4191 284

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Mirva Nevala-Kytösaari
puh. 044 4191 488

Kavatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja
Heikki Koskimies

Päivähoitotoimisto

käyntiosoite:
Ilkantie 18

Varhaiskasvatusjohtaja
Eveliina Nokua-Keisanen
puh. 044 4191 266

Toimistosihteeri
Sakari Matalamäki
puh: 044 4191 263
 

Rekisteriselosteet
Pro Consona Päivähoito Mukana mobiiliratkaisu

Pro Consona Päivähoito

Koulukuraattorit

Esikoulu ja peruskoulu
Kari Marttila
puh. 044 4191 415
sähkoposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Esikoulu, peruskoulu ja lukio
Tuomas Vihtonen
044 4191 818
sähkoposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Sedu Ilmajoentie ja Pappilantie
Sari Viianen
044 4191 633
sähköposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Koulupsykologi

Perusopetus ja lukio
Jenniina Bengts
044 790 2357

sähköposti
etunimi.sukunimi@jikky.fi