Perusopetus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Ilmajoella on 12 kyläkoulua ja yläkoulu nimeltään Jaakko Ilkan koulu. Yhteensä 1 403 perusopetuksen oppilasta (luokat 1-9) aloitti Ilmajoella lukuvuotensa 2012-2013. Perusopetuksen oppivelvollisten lukumäärä näyttää väestörekisteriennusteen mukaan nousevan vuosittain noin kymmenellä oppilaalla. Perusopetusikäisiä on Ilmajoella väestörekisteriennusteen mukaan lukuvuoden 2016-2017 alussa yli 1 430. 

Lapsiperheiden palvelut Ilmajoella

Kylät ja koulut


 

 

 

 

 

Sivistystoimisto

Käyntiosoite
Ilkantie 18
(3-kerros)
sivistystoimisto@ilmajoki.fi 
 
Sivistysjohtaja
Kirsi Kinnunen
puh. 044 4191 280

Vs. toimistosihteeri
Johanna Yli-Pirilä
puh. 044 4191 282

Toimistosihteeri
Helena Soini
puh. 044 4191 284

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Mirva Nevala-Kytösaari
puh. 044 4191 488

Kavatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja
Heikki Koskimies

Koulukuraattorit

Esikoulu ja peruskoulu
Kari Marttila
puh. 044 4191 415
sähkoposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Esikoulu, peruskoulu ja lukio
Tuomas Vihtonen
044 4191 818
sähkoposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Sedu Ilmajoentie ja Pappilantie
Sari Viianen
044 4191 633
sähköposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Koulupsykologi

Perusopetus ja lukio
Jenniina Bengts
044 790 2357

sähköposti
etunimi.sukunimi@jikky.fi