Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Toimielinorganisaatio

Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle 2017-2021: 

Puolue

Äänimäärä

Valtuutettujen määrä

Suomen Keskusta r.p. 2639 16
Kansallinen Kokoomus r.p. 1270 8
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p. 965 6
Perussuomalaiset r.p. 652 4
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 250 1
Vasemmistoliitto
Itsenäisyyspuolue r.p.

49

  9

0

0

yhteensä 5834 35