Tilinpäätös ja talousarvio

Tiivistelmä vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja talousarvio vuodelle 2017:

 

 

TP 2016

TA 2017

Väestö 12165 12359 (arvio)
Veroprosentti 20,25 20,25
Vuosikate 4,2 milj. euroa  3,8 milj. euroa
Investoinnit 4,1 milj. euroa  3,5  milj.euroa
Kokonaismenot 81,5 milj.euroa  80,7 milj. euroa
     
Lainamäärä 3670 euroa / as. 3671  euroa / as.

Käyttötalouden nettomenojen jakaantuminen:

  TP 2016 TA 2017
Perusturvan päävastuualue 36,3 milj. euroa  34,8 milj. euroa
Sivistystoimen päävastuualue 17,4 milj. euroa  18,4 milj. euroa
Hallinto- ja talousosaston päävastuualue 6,5 milj. euroa   6,9 milj. euroa
Teknisen toimen päävastuualue 2,2  milj. euroa   2,7 milj. euroa
   

 

Talousarvio vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019

 

Tase ja Toimintakertomus 2016

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016

Toimintakertomus vuodelta 2015

Toimintakertomus vuodelta 2014

Kunnanjohtaja
Seppo Pirttikoski
puh. 044 4191 200

Hallinto- ja talousjohtaja
Valintaprosessi meneillä
puh. 044 4191 201