Työttömien palvelut

 

Etsivä nuorisotyö
Kuntouttava työtoiminta
Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus TYP
Työttömien terveydenhoitaja

Kanto-hanke
Starttipaja
 

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, auttaa heitä elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä miten toimia, tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan arkisten asioidensa hoitamiseksi. Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-29-vuotiaille nuorille, joiden kotikuntana on Ilmajoki.

Ilmajoen Etsivä nuorisotyö koostuu yksilöohjauksesta ja avoimesta TeamWatson-ryhmätoiminnasta. Yksilöohjauksessa paneudutaan yhdessä nuoren kanssa häntä kiinnostaviin opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmätoimintaa toteutetaan päiväryhmänä, jossa keskitytään vapaa-ajantoimintaan. Ryhmätoiminta on tarkoitettu Etsivän nuorisotyön asiakkaille.
Me autamme etsimään opiskelu- ja työpaikkoja, voimme lähteä mukaan hoitamaan asioita, sekä selvittämään eri harrastusmahdollisuuksia joista voisit pitää. Tavata voidaan vaikka kahvin merkeissä.

Etsivän nuorisotyön nuoriso-ohjaajat Anna Alvari p. 044 4191 848 ja Karoliina Ala-Luopa p. 044 4191 849.

Katso lisää Etsivän nuorisotyön nettisivuilta.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämä toimenpide pitkään työttömänä olleille ja nuorille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 1.9.2001). Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aktivointisuunnitelmasta ja siitä tehdään erilliset ja yksilöidyt sopimukset yhdessä asiakkaan, kuntouttavan työtoiminnan järjestäjän eli Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen ja TE-toimiston tai TYP:n edustajan kanssa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan omissa työyksiköissä tai sopimuksella kuntayhtymissä, seurakunnissa, valtion yksiköissä, rekisteröidyissä yhdistyksissä tai säätiöissä. Yrityksiin ei voida järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti eri yksiköiden avustavia tehtäviä, kuitenkin siten että ne on sovitettu kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaan ja ovat työmarkkinoille pääsyn kannalta riittävän mielekkäitä ja vaativia. Kestoltaan kuntouttava työtoiminta voi olla 1-4 päivää viikossa ja 4-6 tuntia päivässä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan osallistumispäiviltä toimintaraha tai ylläpitokorvaus 9 euroa päivältä sekä lakisääteiset matkakustannukset.

Tervetuloa Ilmajoen kunnan järjestämiin kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin!

Akin paja
Lastu - puutyöryhmä
Maisemointi -ryhmä
Silmu -kädentaitoryhmä
Verso -ryhmä

 

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus TYP on alueen kuntien, TE-toimiston sekä Kelan lakisääteinen monialainen palveluverkosto.

TYP:n tehtävänä on auttaa asiakasta sijoittumaan työmarkkinoille tai muihin palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin. TYP:n tavoitteena on edistää yksilöllisesti asiakkaan työkykyisyyttä ja työllistymistä. TYP:ssa asiakkaita palvelevat TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja Kelan työntekijät yhdessä. Mukana verkostossa on myös työnhakijoiden terveydenhoitaja. Asiakkuus alkaa henkilökohtaisella kutsulla tai jatkuu sovitun aikavarauksen mukaisesti. TYP:ssa laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen suunnitelma, jossa sovitaan tarjottavista palveluista ja tuesta.

Yhteystiedot sosiaalityöntekijä Ritva Uusipaikka puh. 044 4191 256 soittoaika ma, ti ja pe klo 9-10.
Ilmajoen sosiaalitoimisto os. Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

 

Työttömien oma terveydenhoitaja

JIK-kuntien työttömillä on mahdollisuus päästä omalla paikkakunnallaan terveystarkastukseen. Ajan voi varata sosiaalitoimistossa tai TE-toimistossa asioinnin yhteydessä. Voit myös varata suoraan ajan terveydenhoitaja Tiina Linnalta p. 044-790 2317.

 

Starttipaja

Starttipaja on tarkoitettu 16 – 28 -vuotiaille ilmajokisille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja työmarkkina-asemansa parantamiseksi sekä arjen taitojen kohentamiseksi.
Toiminnallisen Starttivalmennuksen keinoin pureudutaan niin työ- ja koulumaailmassa tarvittavien taitojen kuin elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja tukemiseen.

Yhteystiedot starttipajan yksilövalmentaja Minna Kallinen puh. 044-4191 249
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Kanto-hanke

Ratkaisuja kanto kerrallaan.

Kanto-hanke toteutetaan 1.9.2014-31.8.2017 välisenä aikana ja se rahoitetaan ELY-keskuksen, työllisyyspoliittisen rahoituksen ja Ilmajoen kunnan avulla.

Hankkeen tavoiteena on kehittää yhteistyössä kunnan, TE-toimiston, TYP:n, sosiaali- ja terveyspalvelujen, yhdistysten, seurakunnan ja yrittäjien kanssa monipuolisia työllistymisen väyliä Ilmajoella työnhakijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Asiakkuus Kanto-hankkeessa alkaa TE-toimiston, TYP:n, sosiaalitoimen kautta tai voit ottaa suoraan yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Asiakkaaksi voi hakeutua ilmajokinen henkilö, joka tarvitsee tukea ja ohjausta etsiessään työtä, halutessaan parantaa työhakuvalmiuksiaan, miettiessään ammatinvalintaa tai harkitsee uranvaihtoa.

Toimipaikka on Ilmajoen kunnantalolla toisessa kerroksessa os. Ilkantie 18.

Yhteystiedot;
Virpi Pakka kehittämiskoordinaattori puh. 044-4191 602
Aki Salli työnsuunnittelija/pajaohjaaja puh. 044-4191 820

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi 

Vs. sosiaalityöntekijä
Sari Jokinen
puh. 044 4191 256

Sosiaalityöntekijä
Kirsti Yli-Ojanperä
puh. 044 4191 255

soittoaika ma-to klo 10-11