Koulumme painopisteet ja tavoitteet

Koulun toiminta-ajatuksena on, että meiltä siirtyy Jaakko Ilkan kouluun (7-9 lk) oppilaita, joilla on menestyksellisiin jatko-opintoihin tarvittavat asenteet, tiedot, taidot ja hyvät tavat.

Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaista itsetunnoltaan terveitä ja aloitekykyisiä kansalaisia sekä antamaan heille elämässä tarvittavia selviytymistaitoja. Pidämme tärkeänä yhteistoiminnalliseen työskentelyyn kasvattamista ja korostamme vastuuta toisista oppilaista ja elinympäristöstä.

Koulumme opetuksen painopistealueita ovat ympäristökasvatus, musiikki, luova toiminta ja yhteistoiminnallinen työskentely. Ympäristökasvatuksen yhteydessä teemme yhteistyötä vanhempien, johtokunnan ja Ahonkylä-seuran kanssa.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan retkien avulla tutustuttamaan koulumme oppilaat omaan kotiseutuun ja lähikuntiin. Ammattiesittelyjä ja vierailuja kylässä oleville ja oppilaiden vanhempien työpaikoille suoritetaan resurssien puitteissa.

  


Etusivu
Henkilökunta
Opetus
Johtokunta
Historia

  | Kunnan etusivulle |