Ajankohtaista

21.06.2017

Eteläpohjalainen maahanmuuttajien koulutuksen ja kasvatuksen strategia

Strategiaa on ollut laatimassa laaja asiantuntijajoukko eri koulutusasteilta.  Lisäksi työryhmä on konsultoinut useita alueen asiantuntijoita.   
Strategiaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Toive yhteisen strategian laatimisesta nousi esiin Osaajia Etelä-Pohjanmaalle -hankkeiden kuntaverkostosta. Kunnille laadittiin syksyllä 2016 kartoitus, jossa selvitettiin sekä jo toteutettuja toimenpiteitä, että toiveita strategialle. Kunnissa on olemassa kuntakohtaisia maahanmuuttostrategioita, jotka myös sitovat kaikkia toimijoita ja joita tämä strategia tulee. Eteläpohjalainen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma tukee koulutuksen ja kasvatuksen maakunnallista strategiaa. Strategia on laadittu osana Osaajia Etelä-Pohjanmaalle VII -hanketta, jota on rahoittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.