Ajankohtaista

06.10.2017

PERUSTURVALAUTAKUNTA       6.10.2017                  

ILMAJOEN VAMMAIS- JA IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOONPANO VUOSILLE 2017- 2021

Kunnallinen vammais- ja ikäihmisten neuvosto toimii Ilmajoen kunnan alueella toimivien vammais- ja ikäihmisten edunvalvojana ja asiantuntijaelimenä.   Neuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten kannalta. Neuvoston tavoitteena on vaikuttaa vammaisen ja ikäihmisen arkea koskeviin erilaisiin asioihin, kuten suunnitteluun, lainsäädännön toimeenpanoon ja päätöksentekoon.  Neuvostolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa, mutta se voi viedä asioita eteenpäin esimerkiksi perusturvalautakunnalle, kunnanhallitukselle tai muille päättäville elimille. Neuvosto voi tehdä aloitteita tai esityksiä, kannanottoja ja antaa lausuntoja. Neuvoston tehtävänä on tiedottaa vammais- ja ikäihmisten asioista, järjestää luentoja ja koulutusta ym.

Vammais- ja ikäihmisten neuvostoon kuuluu viisi vammaisjärjestöjen edustajaa ja viisi ikäihmisten järjestöjen edustajaa eli yhteensä 10 jäsentä. Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin. Sihteerinä on toiminut kunnan viranhaltija. Vammais- ja ikäihmisten neuvoston toimikausi on 2017- 2021.  Neuvosto valitsee keskuudestaan toimielimelle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Neuvoston nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksessa.

Tiedustelemme yhdistyksenne halukkuutta osallistua Vammais- ja ikäihmisten neuvoston toimintaan. Mikäli yhdistyksenne on alueellinen, ilmoitettujen jäsenten tulisi olla ilmajokisia. Yhdistykset voivat asettaa myös yhteisen ehdokkaan. Yhdistys voi ehdottaa sekä varsinaista että varajäsentä.

Pyydämme järjestöjä nimeämään ja ilmoittamaan edustajan ja varajäsenen perusturvalautakunnalle tiistaihin 24.10.2017 mennessä. Perusturvalautakunta käsittelee Vammais- ja ikäihmisten neuvoston kokoonpanoehdotusta kokouksessa 2.11.2017 ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.

Kirsti Yli-Ojanperä
vammais- ja ikäihmisten neuvoston edellisen toimikauden sihteeri