Ajankohtaista

13.10.2017

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta sai 31.8.2017 ilmoituksen entisen Kestopuu Oy:n kunnostetulla saha-alueella elokuun puolessa välissä tapahtuneesta ympäristövahingosta.

Alueen kuivatusvesistä on otettu vesinäytteitä 5.9.2017 ja 13.9.2017. Näytteiden analyysitulosten perusteella haitta-aineiden pitoisuudet Tuoresluomassa eivät ole nousseet aikaisemmasta, ja tapahtuneesta ei aiheudu välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Tuoresluoman veden käytön välttäminen välillä Kantatien 67:n silta – Kyrönjoki ei ole analyysitulosten perusteella tarpeen.

Lisätietoja asiasta antaa:

Mika Yli-Petäys        
ympäristöinsinööri        
Ilmajoen kunta        
p. 044-4191 346