Ajankohtaista

12.12.2017

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan. Vuoden 2018 määrärahahaku on auki 1.12.2017-15.1.2018. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:  
 http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan
Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai kirjaamo.ara@ara.fi.  Mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää kunnan lausunto.