Ajankohtaista

05.06.2018

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   4.6.2018 

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.


Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyöneuvottelut Tampere3 –yhteisön kanssa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun edustajat ovat käyneet keskusteluja Tampere3-yhteisössä toimivien hallitusten ja korkeakoulujen johtajistojen kanssa mahdollisuudesta tiivistää ja syventää keskinäistä yhteistyötä.  1.1.2019 aloittava Tampere3 muodostuu kolmesta korkeakouluyhteisöstä - Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola ja vararehtori Elina Varamäki kertoivat keskustelujen tämänhetkisestä vaiheesta.


Lukion rehtorin virkavaali

Ilmajoen lukion rehtorin virka on ollut haettavana 28.3.-26.4.2018 välisenä aikana. Hakemuksensa ovat jättäneet 14  henkilöä.  

Kunnanhallitus valitsi rehtoriksi  FM Jouko Peltosen ja varalle valittiin KM Ville Järvi.
 

Ilmajoen Sininauha ry:n avustushakemus

Kunnanhallitus myönsi yhdistykselle 5000 €:n avustuksen Kohtaamispaikka Sinikulman käytössä olevien tilojen sähkön ja vuokrien maksuun.
 

JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 20.6.2018 nimettiin 

Matti Ylisaukko-oja, Juha-Pekka Karvonen, Ahti Ranto, Juhani Filppula ja Esa Niemistö.
 

Kunnan alueella olevien teiden kunnostustarpeen selvittäminen

Kunnanhallitus päätti antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi Ilmajoen kunnan alueella sijaitsevien teiden kunnostustarpeet.  Budjettivalmistelu huomioon ottaen selvitys pitäisi olla valmiina lokakuun loppuun mennessä.
 

Ahonkylän alueen linja-autopysäkit

Lasten turvallisuuden vuoksi Ahonkylän alueen linja-autoreitillä on tarve neljälle linja-autopysäkille molemmin puolin tietä (yhteensä kahdeksan pysäkkipaikkaa).

Mahdolliset pysäkkipaikat menomatkalla:
Isovuorentiellä, Perävainiontien jälkeen, ennen kääntymistä Kalliovuorentielle.
Kalliovuorentiellä, Kihokkitien ja Suovillantien väliin
Kalliovuorentiellä, Äkkijuhantien ja Pahkatien väliin
Kalliovuorentiellä, Särmätien ja Käpälämäentien väliin

Mahdolliset pysäkkipaikat paluumatkalla:
Kalliovuorentiellä, Käpälämäentien päiväkodin kohta (paikassa on jo levennys)
Kalliovuorentiellä, Äkkijuhantien kohta
Kalliovuorentiellä, Vuorisarantien ja Jäkälätien väliin
Isovuorentiellä, Kalliovuorentieltä käännyttäessä Isovuorentielle ennen Kuusitietä

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen toimen laatiman 15.058 €:n kustannusarvion mukaisesti  investointimäärärahan Ahonkylän alueen linja-autopysäkkien rakentamiseen.  Määräraha vaatii vielä kunnanvaltuuston hyväksynnän.
 

Ahonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat elokuusta 2018 alkaen

Ahonkylän apip –toiminta tarvitsee lisätilan 1.8.2018 alkaen. Tekninen toimi on valmistellut kustannusarvion koulun väestösuojatilan ottamisesta ko. tarkoitukseen. Kustannusarvioksi muodostuu 35.148 €.   Määräraha menee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
   

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelumaksujen alentaminen

Kunnanhallitus päätti yhtyä Seinäjoen kaupungin vetoomukseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hintojen alentamisesta.

Seinäjoen kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.5.2018 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelumaksujen tasoa. Kaupunginhallitus päätti esittää, että sairaanhoitopiiri valmistelee palvelumaksujen alentamista niin, että palvelumaksuja alennettaisiin mahdollisimman pian, esimerkiksi viime vuoden tapaan 1.8.2018 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää muille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille, että ne yhtyisivät Seinäjoen kaupungin vetoomukseen hintojen alentamisesta.

 

Lausunto Hannu Akkasen jättämään valitukseen Vaasan hallinto-oikeuteen / Altia Oyj:n osakkeiden hankinta

Kunnanhallitus  hyväksyi lausunnon annettavaksi Vaasan hallinto-oikeudelle. 
 

Lausunnossa todetaan mm:
- Hankinta on nähtävä kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisena hankintana.

- Altia Oyj:n listautumisanti toteutettiin aikataulullisesti siten, että kunnanhallituksen oli reagoitava siihen itsenäisesti huomioon ottaen kunnan kunta- ja elinkeinostrategisen näkökulman.

- Yleisömyynnin merkintäaika alkoi 12.3.2018 klo 10.00 ja se olisi voinut keskeytyä 19.3.2018 klo 16.00. Valtuuston koolle kutsuminen ennen 19.3.2018 tapahtunutta osakemerkintää ei olisi ollut mahdollista, johtuen valtuuston koolle kutsumiseen liittyvästä sääntelystä ja valtuuston aiemmin asiasta tekemästä päätöksestä.

- Kunnan hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. Kunnanhallitus hakee valtuustolta lisämäärärahaa jo tehtyyn osakehankintaan. Lopullisen hankintamäärän varmistuttua myöhemmin, sille myös haetaan investointimääräraha valtuustolta.
 

Kunnanhallitus myönsi täyttölupia:

- Toimintatalon ohjaajan toimeen
- Neljään toimeen puhtauspalveluissa  /HK

 

*********