Ajankohtaista

22.05.2019

Tuomikylän koulun koetut sisäilmaongelmat, tehdyt tutkimukset ja johtopäätökset

Tuomikylän koululla on ilmennyt sisäilmaongelmiin viittaavaa henkilöstön ja oppilaiden oireilua, joiden vuoksi koulun kellarin seinärakenteisiin on tehty kohdennettu kuntotutkimus. Tutkimus kohdistettiin rakennusterveysasiantuntijan arvion perusteella rakenteisiin, joiden tiedetään yleisesti kuuluvan ns. riskirakenteisiin.

Tutkimusten ja riskirakenteista otettujen materiaalinäytteiden perusteella kellarikerroksen maanpaineseinissä on todettu kosteutta ja seinärakanteen sisällä olevissa eristeissä on mikrobikasvustoa, joka on voinut aiheuttaa kohteessa koetut oireilut. Tutkimusten perusteella rakenteet edellyttävät merkittäviä peruskorjaustoimenpiteitä. Korjaustarpeiden suunnittelu edellyttää jatkotutkimuksia ja kokonaisarvion peruskorjauskustannuksista.

Tiloja ei todettujen vaurioiden ja koettujen sisäilmaongelmien vuoksi ole tarkoituksenmukaista jatkaa syksyllä 2019 opetuskäytössä.

Tuomikylän koulu tarvitsee toiminnan jatkamiseen väistötilat syyslukukauden alkuun mennessä.

Tuomikylän koulun väistötilatarpeet ja Ahonkylän koulun lisätilatarpeet

Ahonkylän koulun oppilasmäärä on kasvanut aiemmin ennustettua nopeammin siten, että koululle tarvitaan syksyllä 2019 lisää kaksi luokkatilaa.

Tuomikylän koulun väistötilatarve ja Ahonkylän koulun lisätilatarve voidaan huomioida yhtenä kokonaisuutena, jolloin molempien koulujen tarpeet voidaan kattaa hankkimalla neljä luokkatilaa käsittävä tilaelementtiratkaisu, joka sijoitetaan Ahonkylän koulun viereiselle kentälle.

Yhteisten tilojen hankintaa vuokrausperiaatteella on valmisteltu rinnakkain Tuomikylässä tehtyjen tutkimusten kanssa siten, että kilpailutuksen perusteella siirrettävien tilaelementtien toimittajaksi valikoitui Cramo Finland Oy ja tilaelementtien toimitus toteutuu kesän 2019 aikana.

 

Paavo Perälä                       Jarmo Kuoppala
tekninen johtaja                  sivistysjohtaja
044 4191 300                      044 4191 280