Ajankohtaista

18.06.2019

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 130 Nopankylän koulun kunto

Nopankylän koululla todetun lahovaurion vuoksi  kunnanhallitus päätti, että koululaiset siirretään syyslukukauden ajaksi Västilän kouluun.  Todettujen vaurioiden perusteella laaditaan korjaussuunnitelma ja kustannusarvio. 

§ 131  Vapaa-aikajohtajan virkanimike muutettiin liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattoriksi ja virka  julistetaan auki välittömästi.

§ 132  Varhaiskasvatuksen resurssiselvityksen jatkotoimenpiteet merkittiin tiedoksi.

§ 133  Kunnanhallitus päätti perustaa Neiron päiväkodin 2 lastentarhanopettajan tointa, Päivätien päiväkodille 1 lastentarhanopettajan toimi ja Tammikuhnalaan 5 lastentarhanopettajan tointa.  Täyttämisluvat toimiin alkavat 1.8.2019 lukien.  Lisäksi (§ 135)  Neiron päiväkodille myönnettiin täyttämislupa irtisanoutuneen lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2019 alkaen.

§ 134 Päivähoitajien toimien perustaminen ja täyttämisluvat

Myönnettiin  Jaakonkujan päiväkodille 1 päivähoitajan toimi ja Peuralan esikouluyksikköön 2 päivähoitajan tointa.

§ 136 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtäviin vakinaistettiin 5 henkilöä 5.8.2019 alkaen.

§ 137 Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimelle myönnettiin täyttämislupa 1.9.2019 alkaen.

§ 138  Nuoriso-ohjaajan tehtävä vakinaistetaan kokoaikaiseksi siten, että henkilön määräaikaiseen osa-aikaiseen toimeen yhdistetään vapautuvat vakituisen osa-aikaisen ohjaajan työtehtävät.

§ 139 Ilmajoki-hallin laitosmiehen toimelle myönnettiin täyttämislupa. Toimi julistetaan haettavaksi siten, että se voidaan täyttää 1.9.2019 lukien.

§ 140   Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019

Kunnanhallitus hyväksyi valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään määräaikaisten avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2019–2020. OPH:n avustus on 23 000 €. Omavastuuosuus 5 750 euroa on varattuna sivistysosaston talousarvioon.

§ 141   Osallistutaan Lastenkulttuurikeskus Louhimon Omakerho –hankkeeseen lukuvuonna 2019-2020  3000 €:n omavastuuosuudella lukukaudelta.

§ 142   Osallistutaan alueellisten ICT-palvelujen kehittämiseen. Lopullisista kustannuksista päätetään erikseen.

§ 143   Laidunalue II asemakaavan muutos ja laajennus, Herralan kunnanosassa kortteleissa 273, 274 ja 289  hyväksyttiin ja se tullaan asettamaan nähtäväksi 30 päivän ajaksi kesä-, heinäkuun aikana 2019.

§ 144-145 Hyväksyttiin maakaupat Seppälänkujan ja Vesitornin alueilta

§ 146 Nettihuutokaupalla myydyn tilan kauppa hyväksyttiin. Korkein saatu tarjous 8500 m2:n tilasta oli 13.900 €.

§ 147 Vuoden 2020 talousarvio laaditaan lähtökohdiltaan siten, että

- Vuoden 2020 talousarvion määräraha- ja tuloarviokehysten perusteena on käytetty vuoden 2019 talousarviota.
- Verotuloennusteet on laadittu Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella. Veroprosentteihin ei ole tehty muutoksia.
- Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien perusteella.
- Oman toiminnan tulojen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2019 talousarviossa.

- JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän oman toiminnan menoihin esitetään neljän prosentin nousua verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluihin esitetään kolmen prosentin nousua verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

- Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan yhteensä 2,7 prosenttia verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

- Yleisen kustannustason nousussa on varauduttu kehyksessä 1,5 prosentin kasvuun.

§ 148 Ilmajoen  Sininauha ry:n 5000 €:n avustushakemus hyväksyttiin.

§ 149  Kunnanhallitus tulee kokoontumaan syyskaudella  2019 pääsääntöisesti joka toinen maanantai alkaen klo 17.00 seuraavasti: ma 12.8, 26.8, 9.9,  23.9,  7.10, 21.10,  4.11, 18.11, 2.12 ja 16.12.