Ajankohtaista

07.08.2019

Peuralan päiväkodin koetut sisäilmaongelmat, tehdyt tutkimukset ja johtopäätökset

Peuralan päiväkodilla koettujen sisäilmaongelmien vuoksi kohteessa on tehty toukokuussa sisäilmatutkimus (laskeumanäytteet) ja märkätiloihin kohdennettu kuntotutkimus. Sisäilmanäytteistä yksi oli normaalista poikkeava, mutta märkätilojen lattiarakenteisiin tehdyistä rakenneavauspisteistä ja niistä otetuissa materiaalinäytteissä ei vaurioita löytynyt. Wc-tilojen lattiapinnoitteet päätettiin kuitenkin koetuista hajuongelmista johtuen ja terveystarkastajan lausuntoon perustuen vaihtaa ja vaihtotyö käynnistettiin 10.6, jolloin lattiarakenteita enemmän avattaessa havaittiin niissä selviä vaurioita.

Sisäilmanäytteissä havaitusta yhdestä poikkeamasta johtuen oli tilattu tarkempi kuntotutkimus koko rakennusta koskien ja lattiavaurioiden toteamisen jälkeen tutkimusaikataulua kiirehdittiin. Märkätilojen lattiarakenteita avattiin ja avattu osuus osastoitiin sekä korjaustyöt keskeytettiin purkutöiden ja osastoinnin jälkeen odottamaan kuntotutkimuksen tuloksia.

Kuntotutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa ja tutkimusraportti on valmistunut 29.7. Kuntotutkimuksessa ilmeni märkätilojen lattiarakenteiden lisäksi vaurioita myös mm. ulkoseinien ja kantavien väliseinien alaosissa. Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa myös kattojen akustolevyistä irtoavat villakuidut.

Peuralan päiväkodin korjaustarpeiden laajuus edellyttää nyt jatkosuunnittelua ja itse korjaustyöt on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa siten, että päiväkoti siirtyy väistötiloihin korjaustöiden ajaksi.

Esiopetus ja päiväkotitoiminta kohteessa voidaan käynnistää huomioiden, että osa wc-tiloista on nyt poissa käytöstä ja korvaavien olemassa olevien väistötilojen etsintä tai mahdollisten tilaelementtien hankinta on käynnistetty. Väistötilat pyritään löytämään elokuun aikana siten, että päiväkodin toiminta voitaisiin siirtää syyskuussa väistötiloihin.

 

Paavo Perälä                               Jarmo Kuoppala
tekninen johtaja                          vt. sivistysjohtaja
044 4191 300                              044 4191 280