Ajankohtaista

08.10.2019

Rintamaveteraanien maksuttomat kotipalvelut muuttuvat lakisääteisiksi 1.11.2019 alkaen. Lainmuutoksen myötä kunnilla on velvollisuus järjestää veteraaneille maksutta kaikki samat kotipalvelut kuin sotainvalideille.

Rintamaveteraaneilla on tähänkin asti ollut mahdollisuus saada kotona asumista tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Valtionkonttori on antanut tähän saakka tietyn määrärahan ja kunnat ovat myöntäneet palveluita määrärahan puitteissa. Lain muutoksen yhteydessä määräraha muuttuu arviomäärärahaksi, taaten siten rahan riittävyyden.

JIK ky:n työntekijät tekevät jokaiselle veteraanille henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoituksen, ja niiden perusteella arvioidaan, paljonko näihin palveluihin tarvitaan rahaa seuraavalle vuodelle. Valtionkonttori myöntää JIK ky:lle sen arvioiman määrän, ja summaa voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin samana vuonna.

Veteraanien kotona asumista tukevia palveluita ovat muun muassa ateriapalvelut, kotipalvelut, pihatyöt kuten nurmikon leikkuut ja kuljetuspalvelut.

Veteraanien kuntoutuksen osalta lakiin ei tule muutosta, joten kuntoutuspalvelut pysyvät ennallaan. Kuntoutusraha tullaan jatkossakin myöntämään veteraanien lukumäärän mukaan  ja se jaetaan JIK ky:lle neljä kertaa vuodessa. Kuntoutukseen haetaan terveyskeskuksen kautta. Lisätietoja veteraanien kuntoutuksesta saa JIK-kuntien veteraaniasioiden yhteyshenkilöiltä, joiden yhteystiedot ovat alla.

Veteraanit tulevat saamaan   kirjeen  asian tiimoilta  ja sen jälkeen arvioidaan henkilökohtainen palvelun tarve.  Ilmajoella veteraaneja palvelun piirissä on  14 henkilöä.

Ilmajoella  asiakasohjausyksikkö sijaitsee Kotokartanossa (Könnintie 34).  

 

Lisätietoja saa asiakasohjaajilta:
Sinikka Palojärvi
040 772 1589 tai sinikka.palojarvi@jikky.f

Taija Haapasaari
044 790 2443 tai taija.haapasaari@jikky.fi