Ajankohtaista

08.10.2019

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   7.10.2019
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

 

§ 206 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTON PÄIVÄKOTIHANKE JA MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS

Merkittiin tiedoksi Opiston rehtori Kyösti Nyyssölän selvitys nykytilanteesta.

Opiston päiväkodin tontti on varmistunut ja suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa vielä tänä syksynä. Maahanmuuttajien kohdalla opistolla on hyvät edellytykset nuorten kieli- ja kulttuurikoulutukseen, mikä olisi väylä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Myös edellytykset asumisen ja vapaa-ajan kotoutumisen järjestämiseen ovat hyvät. Työmaahankkeella on mahdollisuus selvittää yritysten ja muun työelämän kanssa työllistymisen sekä ammatillisen polkuja yksilökohtaisesti. Asia on ollut esillä Kurikan ja Ilmajoen yhteisessä valtuustoseminaarissa toukokuun lopussa.

§ 207 SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN

Sivistysjohtajan virka päätettiin  julistaa haettavaksi siten, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään 1.1.2020.

§ 208 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti käynnistää organisaatiouudistuksen valmistelun.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa sivistysosaston tehtävänjakoa. Hyvinvoinnin erottaminen omaksi kokonaisuudekseen vahvistaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä nykyisen kuntalain mukaisesti. Organisaatiomuutos mahdollistaa suuremman panostuksen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Kasvatus- ja opetusala on laaja kokonaisuus, joka vaatii syvällistä perehtyneisyyttä alaan. Opetustoimessa painopiste on muuttunut viime vuosiin verrattuna entistä enemmän opetukseen ja oppimisen tukeen. Uudistus on ajankohtainen, sillä kirjastonjohtaja sekä Ilmajoki-opiston rehtori eläköityvät lähiaikoina ja sivistysjohtajan määräaikainen viransijaisuus päättyy vuoden vaihteessa.

§ 209 -210  ILMAJOEN PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS ja AHONKYLÄ / TUOMIKYLÄN UUSI KOULU

Kunnanhallitus jatkaa edellämainittujen asioiden käsittelyä  iltakoulussaan 21.10.2019 alkaen klo 15.

§ 211 VÄLIAIKAINEN SOPIMUS TELEOPERAATTORIPALVELUIDEN HANKINNASTA

Hyväksyttiin Elisa Oyj:n kanssa tehtävä väliaikainen sopimus teleoperaattoripalveluiden hankinnasta.