Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta145 Ilmajoki Täyttämispvm22.05.2013
Kaavan nimiPALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, RINTA-LOPEN ALUE, korttelit 279, 280 ja 351-354
   
  23.10.2012
   
 
7,3455 4,6566
  2,6889
 
Ranta-asemakaava    
Rakennuspaikat [lkm]        
Lomarakennuspaikat [lkm]    

AluevarauksetPinta-ala [ha]Pinta-ala [%]Kerrosala [k-m²]Tehokkuus [e]Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä7,3455100,0113600,154,65669680
A yhteensä5,680077,3113600,204,83989680
P yhteensä      
Y yhteensä      
C yhteensä      
K yhteensä      
T yhteensä      
V yhteensä0,60458,2  0,2302 
R yhteensä      
L yhteensä1,061014,4  0,6843 
E yhteensä      
S yhteensä      
M yhteensä    -0,9983 
W yhteensä    -0,0994 

Maanalaiset tilatPinta-ala [ha]Pinta-ala [%]Kerrosala [k-m²]Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä     

RakennussuojeluSuojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm][k-m²][lkm +/-][k-m² +/-]
Yhteensä    

 

 

 

 

 

 

Alamerkinnät

AluevarauksetPinta-ala [ha]Pinta-ala [%]Kerrosala [k-m²]Tehokkuus [e]Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä7,3455100,0113600,154,65669680
A yhteensä5,680077,3113600,204,83989680
AP4,615581,392310,203,77537551
AO1,064518,721290,201,06452129
P yhteensä      
Y yhteensä      
C yhteensä      
K yhteensä      
T yhteensä      
V yhteensä0,60458,2  0,2302 
VL0,6045100,0  0,6045 
VK    -0,3743 
R yhteensä      
L yhteensä1,061014,4  0,6843 
Kadut0,752370,9  0,7523 
Pihakadut0,08768,3  0,0876 
Kev.liik.kadut    -0,1556 
LT0,221120,8  0,2211 
LYT    -0,2211 
E yhteensä      
S yhteensä      
M yhteensä    -0,9983 
MT    -0,9983 
W yhteensä    -0,0994 
W    -0,0994