Kunnalliset ilmoitukset

25.02.2020
Vaasan Hallinto-oikeuden päätös

Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 20/0044/2

24.02.2020
Tarjouspyyntö Aurinkoniityn ja Neiron alueen kiviaineksista ja niiden toimituksesta

Tarjouspyyntö Aurinkoniityn ja Neiron alueen kiviaineksista ja niiden toimituksesta

24.02.2020
Tarjouspyyntö A3-värimonitoimilaitteista

Tarjouspyyntö A3-värimonitoimilaitteista

24.02.2020
Päätös kunnallistekniikan tarvikkeiden hankinnasta

Päätös kunnallistekniikan tarvikkeiden hankinnasta

21.02.2020
Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 23 luku julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 23 luku julkipanosta

21.02.2020
Kuulutus, maidontuotannon laajentaminen

Kuulutus, maidontuotannon laajentaminen

20.02.2020
Kesätyöpaikkoja puhtauspalveluiden sijaisuuksiin

Kesätyöpaikkoja puhtauspalveluiden sijaisuuksiin

19.02.2020
Rakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen

17.02.2020
Rakennusvalvonnan julkipanot

Rakennusvalvonnan julkipanot

14.02.2020
Tarjouspyyntö Aurinkoniityntien maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Aurinkoniityntien maanrakennustöistä

14.02.2020
Tarjouspyyntö Neiron alueen maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Neiron alueen maanrakennustöistä

12.02.2020
Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien valitusta ympäristölupa-asiassa

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien valitusta ympäristölupa-asiassa

12.02.2020
Palon kunnanosan asemakaavan muutos- ja laajennus Rinta-Lopen alueella on lainvoimainen

Palon kunnanosan asemakaavan muutos- ja laajennus Rinta-Lopen alueella on lainvoimainen 5.2.2020 alkaen

06.02.2020
Kuulutus Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

03.02.2020
Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta kosien maa-ainesten ottamista

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta kosien maa-ainesten ottamista

30.01.2020
Kuulutus, sikalatoiminnan laajentaminen

Kuulutus Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus sikalatoiminnan laajentamisesta

28.01.2020
ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN JA ESIOPETUKSEEN, SEKÄ HAKEMINEN APIP-TOIMINTAAN JA VARHAISKASVATUKSEEN AJALLA 3.2. – 1.3.2020

ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN JA ESIOPETUKSEEN, SEKÄ HAKEMINEN APIP-TOIMINTAAN JA VARHAISKASVATUKSEEN AJALLA 3.2. – 1.3.2020

20.01.2020
Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman ehdotuksesta vuosille 2020-2026 kuulemisesta

Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman ehdotuksesta vuosille 2020-2026 kuulemisesta

26.02.2020
Äkkijuhantie, Ahonkylässä on avattu liikenteelle
Lue lisää

25.02.2020
Henkilöstöjohtajan virkaan 14 hakijaa
Lue lisää

17.02.2020
Kysely kärkikolmioiden poistamisen vaikutuksesta alueen turvallisuuteen Ahonkylän alueella
Lue lisää

10.02.2020
Vauvaperheiden kyselytutkimus vuonna 2020
Lue lisää

25.02.2020
Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 20/0044/2
Lue lisää

24.02.2020
Tarjouspyyntö A3-värimonitoimilaitteista
Lue lisää

24.02.2020
Tarjouspyyntö Aurinkoniityn ja Neiron alueen kiviaineksista ja niiden toimituksesta
Lue lisää

24.02.2020
Päätös kunnallistekniikan tarvikkeiden hankinnasta
Lue lisää