Kunnalliset ilmoitukset

25.09.2012

           


KOSKENKORVAN YLEISKAAVA

Ehdotus Koskenkorvan yleiskaavan ensimmäisen vaiheen hyväksymiseksi kantatien itäpuolella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 1.10.–30.10.2012.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 30.10.2012 klo 15.00.

Ilmajoella lokakuun 1. päivänä 2012

KUNNANHALLITUS

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
1.Perus-ja tunnistetiedot
2. Tiivistelmä
3. Lähtötiedot
4. Yleiskaavan suunnittelun vaiheet
5. Yleiskaavan kuvaus
6. Yleiskaavan toteutus
Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus.
Tuulivoimapuistohankkeen kuvaus ja varjostus- ja meluselvitykset
Koskenkorvan luontoselvitys
Koskenkorvan linnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitys
Lepakkokartoitus
Liite 1. Arvokkaat luontokohteet
Liite 2. Metsoselvitys
Ilmajoen - Kurikan_tuulivoimapuiston_täydentävät_luontoselvitykset
Santavuori - Meskaisvuori tuulivoimapuiston_luontoselvitys