Kunnalliset ilmoitukset

17.06.2013 - 31.07.2013

ILMAJOKI, PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RINTA – LOPEN ALUEELLA 

Ehdotus Palon kunnanosan asemakaavan hyväksymiseksi, kortteleissa 279, 280, 351 - 354, Nikkolantien ja Ronnalantien ympäristössä pidetään julkisesti nähtävillä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla ajalla 17.6–31.7.2013. Sulkuviikkojen aikana kaavaehdotus on nähtävillä kirjastossa sen aukioloaikana.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi.
Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 31.7.2013 klo 15.00.

Ilmajoella kesäkuun 17. päivänä 2013

KUNNANHALLITUS

Päivitetty Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Kaavaehdotus
Havainnepiirros
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake