Kunnalliset ilmoitukset

31.08.2015

VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 32 JA LASIPAJANTIELLÄ

Ehdotus Västilän kunnanosan asemakaavan muuttamiseksi  korttelissa 32 pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 3.9.-2.10.2015

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle,

PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 2.10.2015  klo 15.00.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi (Asuminen ja rakentaminen -> Kaavoitus ja mittaus)

Ilmajoella syyskuun 3. päivänä 2015

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma