Kunnalliset ilmoitukset

08.04.2016

TARJOUSPYYNTÖ

Ilmajoen kunta pyytää tarjousta Ilmajoen Koskenkorvalla sijaitsevan Konnanmontun ja sen ympäristön kunnostus- ja maisemasuunnittelusta seuraavasti:


Tarjouspyynnön kohde ja tehtävän kuvaus

Ilmajoella Koskenkorvalla sijaitseva Konnanmonttu ympäristöineen. Osoite Tiilitie 129, 61330 Koskenkorva. Suunnittelualueeseen kuuluvat kiinteistöt 145-411-41-5, 145-411-5-43 ja 145-411-41-5.

Konnanmonttu on suosittu uimapaikka, joka halutaan tulevaisuudessakin säilyttää viihtyisänä. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on listattu suunniteltavat asiat.  Tarjouspyyntö

 

Tarjouksen jättäminen ja voimassa olo

Kirjalliset tarjoukset pyydetään jättämään 25.4.2016 klo 15 mennessä osoitteella: Ilmajoen kunta, vapaa-aikatoimenjohtaja, PL 23, 60801, kuoreen merkintä ”Konnanmonttu”. Halutessanne teillä on myös mahdollisuus toimittaa tarjouksenne sähköpostilla ko. määräaikaan mennessä osoitteeseen: kirjaamo at ilmajoki.fi  merkinnällä ”Konnanmonttu”

Tarjouksen tulee olla sitova ja voimassa, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on solmittu konsulttisopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjouksen jättöpäivästä.

Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoaja ilmoittaa hankintalain 75 § tarkoittamaksi sähköiseksi tiedoksianto-osoitteeksi seuraavan sähköpostiosoitteen:

 

Tarjousten vertailu  
Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta.

Ilmajoella 7.4.2016

Matti Antila
vapaa-aikatoimenjohtaja
puh. 044 4191 297

Tarjouspyynnön tarkempi sisältö selviää seuraavista asiakirjoista :
Tarjouspyyntö
Liite 1
Kartta