Kunnalliset ilmoitukset

19.09.2016 - 15.09.2016

PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELISSA 40, RAJAUTUEN ILKANTIEHEN, KESKUSTIEHEN JA KYRÖNJOKEEN

Ehdotus Palon kunnanosan asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 40, rajautuen Ilkantiehen, Keskustiehen ja Kyrönjokeen pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla (Ilkantie 18) kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 20.9.-19.10.2016.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi viimeistään 19.10.2016  klo 15.00.

Ilmajoella syyskuun 20. päivänä 2016

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva kaava