Kunnalliset ilmoitukset

01.02.2017

Ilmajoen kunta pyytää tarjouksia tarjouspyyntöasiakirjan ja avoimen hankintamenettelyn mukaisesti Kyrönjoen ylittävän Ilkantien v. 1910 rakennetun vaijerikannatteisen riippusillan peruskorjaamisesta kokonaishintaurakkana.

Riippusilta on tällä hetkellä kevyen liikenteen käytössä ja korjaustyön tavoitteena on jatkaa sillan käyttöikää nykyisessä käyttötarkoituksessaan.

Kokonaishintaisen tarjouksen lisäksi pyydämme antamaan optiotarjouksen (KVR urakkaoptio) sillan rakenteiden mitoituslaskennasta ja peruskorjaamisesta siten, että silta voidaan avata käyttöön henkilöajoneuvoliikenteelle.

Tarjoukset liitteineen toimitetaan 24.2.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi
tai kirjepostilla:  Ilmajoen kunta, PL 20, 60801 Ilmajoki

Otsikkokenttään tai tarjouskuoreen merkintä:  "Ilkan sillan peruskorjaus"

Ilmajoella 1.2.2017

Paavo Perälä
Tekninen johtaja

Huom!   Tarjousten jättöaikaa jatketaan tarjouspyynnön lisäkirjeen nro 2 mukaisesti 3.3.2017 klo 15 saakka.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyynnön lisäkirje nro 2 (23.2.2017)

Lisäkirjeet (9.2.2017):
Tarjouspyynnön lisäkirje nro 1
Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

 

TARJOUSPYYNTÖ  
Tarjous 
Urakkaohjelma 2017
19023-Korjaussuunnitelmat_tark 
Turvallisuusasiakirja

Alkuperäiset tarkepiirustukset v. 1921:
Kannatintangon alaosa ja ristikon alapaarre 
Kannen julkisivu ja pituusmitta  
Poikkileikkaus ja pyloni  
Pylonin alaosa  
Pylonin keskiosa  
Pylonin yläosa ja pylonien väliristikko 
Pylonin yläosa  
Vaijeri ja solki  
Vaijerin ankkurointi kivimuuriin 
Vaijerin tukimuurin puoleinen pituusmitta 

Muut aineistot:
Rakennepiirustus  
Tarjouspyyntö ja työselitys asiakirja (1985)
Ilkantien sillan tarkastusraportti 31122012  
Korjaukset syksy 2014