Kunnalliset ilmoitukset

15.02.2017

Ilmajoen kunta pyytää tarjouksia  kuntalain 122 §:n mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen suorittamisesta hyvän tilintarkastustavan mukaisesti valtuustokaudella 2017-2020. Lisäksi tarjous pyydetään tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä.

Erillisenä tarjouksena pyydetään myös tarjousta EU-hankkeiden tai muiden  erityistehtävien tarkastuksesta.

Lisäksi pyydetään erilliset tarjoukset tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesta    tilintarkastuksesta jäljempänä mainittujen Ilmajoen kunnan tytäryhteisöjen osalta.        

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankinta toteutetaan avointa menettelyä noudattaen.

Tarjouspyyntö

Ilmajoella 15.2.2017

Tarkastuslautakunta