Kunnalliset ilmoitukset

24.02.2017 - 23.02.2017

Ilmajoen kunta pyytää tällä tarjouspyynnöllä ja avoimella menettelyllä
kokonaishintaista tarjousta kunnan vesitornin vesikaton purkamisesta ja
uudelleen rakentamisesta KVR-urakkana.

Tarjoukset liitteineen toimitetaan 15.3.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi
tai kirjepostilla:  Ilmajoen kunta, PL 20, 60801 Ilmajoki
Otsikkokenttään tai tarjouskuoreen merkintä:  "Vesitornin katon peruskorjaus"

Ilmajoella 24.2.2017
Paavo Perälä
Tekninen johtaja

Tarjouspyynnön lisäkirje, millä jatketaan tarjousaikaa 17.3.2017 klo 15 saakka
Lisäkirje nro 2 (15.3.2017)
Korjattu tarjouslomake (15.3.2017)


 

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Korjaussuunnitelmat: (Anssi Palmu)
RAK100 20170224
RAK101 20170224
RAK102 20170224
RAK103 20170224

Työturvallisuusliite
Kuntotutkimusraportti

Vanhat suunnitelmat (Vesi Seppo Oy):
Säiliö, pohjalaatta ja seinät
Jalan yläosan ja säiliön verhoukset ja niiden tukirakenteet
Vesikatto
Vesikaton rakenneleikkauksia
Kulkuluukku vesikatolle