Kunnalliset ilmoitukset

13.06.2017

pidetään kunnantalolla maanantaina 19. päivänä kesäkuuta 2017, alkaen
kello 18.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

-    Kokouksen avaus
-    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-    Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
-    Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2017-2021
-    Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali
-    Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen toimikauden 2017-2021aikana
-    Kunnallisten ilmoitusten tiedottamistapa toimikauden 2017-2021aikana
-    Kunnanhallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntapäivien kokousedustajien vaali
-    Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudeksi 2017-2021
-    Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021
-    Jäsenen valinta poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
-    Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenten vaali
-    Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
-    Jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaali JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymän tilaajalautakuntaan toimikaudeksi 2017-2018
-    Henkilöstötilinpäätös 2016
-    Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
-    Vuoden 2016 tilinpäätös
-    Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Perusturvalautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Jaakko Ilkan koulun johtokunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Perusopetuksen alakoulujen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 22. päivänä kesäkuuta 2017 kello 10.00-13.00.

Ilmajoella 15. päivänä kesäkuuta 2017

Timo Tuomikoski
kunnanhallituksen puheenjohtaja