Kunnalliset ilmoitukset

19.06.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.06.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

93§
Myönnetty
17-0122-R
Palo, 145-419-0003-0206
Rakennuslupa
Harrastetila
                                                          
94§
Myönnetty
17-0124-T
Kokkola, 145-411-0068-0000
Tiilitie 18, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo
                                                          
95§
Myönnetty
17-0126-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1115
Rakennuslupa
Pihasauna
                                                          
96§
Myönnetty
17-0127-T
Kokkola, 145-411-0001-0172
Kotonevantie 18, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo
                                                          
97§
Myönnetty
17-0129-R
Peltoniemi, 145-421-0002-0276
Rakennuslupa
Omakotitalon laajennus ja pihasauna
                                                          
98§
Myönnetty
17-0130-T
Peltoniemi, 145-421-0003-0259
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä
                                                          
99§
Myönnetty
17-0131-R
Peltoniemi, 145-421-0002-0169
Rakennuslupa
Pihasauna
                                                          
100§
Myönnetty
17-0136-T
Röyskölä, 145-426-0001-0361
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä
                                                          
101§
Myönnetty
17-0137-R
Peltoniemi, 145-421-0012-0017
Rakennuslupa
Konehalli
                                                          
102§
Myönnetty
17-0138-R
Kokkola, 145-411-0012-0361
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja pihasauna sekä maalämpöjärjestelmä
                                                          
103§
Myönnetty
17-0139-RJ
Röyskölä, 145-426-0004-0099
Rakennusluvan jatkoaika
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 04.07.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350 tai s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi