Kunnalliset ilmoitukset

20.06.2017

Ilmajoen kunta (myöh. tilaaja) pyytää tavarantoimittajilta (myöh. toimittaja) tarjouksia Ilmajoen omatoimikirjaston  tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyllä varustuksella ja teknisillä ominaisuuksilla
Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 15.8.2017 klo 12.00 osoitteeseen:
Ilmajoen kunta/kirjasto
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Museopolku 1 60800 Ilmajoki

Kuoreen merkintä ”Tarjous: Ilmajoen omatoimikirjasto”

Vaihtoehtoisesti tarjouksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen esa.paulamaki@ilmajoki.fi  15.8.2017 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin otsikkokenttään merkintä ”Tarjous: Ilmajoen omatoimikirjasto”
Tarjoajien tulee esittää mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tilaajalle puhelimitse p. 044 4191 356 tai sähköpostiin os.  esa.paulamaki@ilmajoki.fi  10.8.2017 klo 12.00 mennessä.

Katso lisää:
Tarjouspyyntö (pdf-tiedosto)   
Tarjouspyynnön liite 1 Tarjouslomake (word-tiedosto)