Rakennustarkastajan lupapäätökset

11.08.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 14.8.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.08.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§123
Myönnetty
17-0145-T
Kokkola, 145-411-0003-0230
Toimenpidelupa
Talousrakennuksen laajennus

§124
Myönnetty
17-0152-R
Röyskölä, 145-426-0004-0099
Rakennuslupa
Varasto

§125
Myönnetty
17-0160-R
Palo, 145-419-0001-0125
Rakennuslupa
Talousrakennus

§126
Myönnetty
17-0162-R
Jouppila, 145-406-0002-0350
Rakennuslupa
Varastorakennus ja pihasauna

§127
Myönnetty
17-0163-R
Peurala, 145-423-0005-0146
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

§128
Myönnetty
17-0164-R
Kirkonkylä, 145-410-0054-0224
Rakennuslupa
Pihasauna

§129
Myönnetty
17-0165-R
Peltoniemi, 145-421-0008-0279
Rakennuslupa
Talousrakennus

§130
Myönnetty
17-0166-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0273
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä sekä vanhan asuinrakennuksen purku
                                                        

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 29.08.2017 virka-aikana.

                             Nina Lehtola
                             toimistosihteeri
                             p. 044 4191 350