Kunnalliset ilmoitukset

14.09.2017

Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta 15.9.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.09.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§70
Myönnetty
17-0188-R
Röyskölä, 145-426-0005-0280
Nikkolantie 12, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen kunta
Rakennuslupa
Päiväkoti
                                                          
Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 18.10.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola,  toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi