Kunnalliset ilmoitukset

02.10.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§149
Myönnetty
17-0193-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1347
Rakennuslupa
Talousrakennuksen laajennus
                                                          
§150
Myönnetty
17-0194-R
Kirkonkylä, 145-410-0056-0007
Rakennuslupa
Pihasauna
                                                          
§151
Myönnetty
17-0201-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0122
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä
                                                          
§152
Myönnetty
17-0202-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1161
Rakennuslupa
Omakotitalo
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 17.10.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350   s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi