Kunnalliset ilmoitukset

04.10.2017

Ehdotus Koskenkorvan yleiskaavan toisen vaiheen hyväksymiseksi kantatien länsipuolella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 5.10.–6.11.2017.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi/ Kaavoitus ja mittaus -> vireillä olevat kaavat

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki
ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 6.11.2017  klo 15.00.

Ilmajoella lokakuun 4. päivänä 2017

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostuksen perus- ja tunnistetiedot sekä tiivistelmä

Kaavaselostuksen lähtötiedot A

Kaavaselostuksen lähtötiedot B

Kaavaselostuksen lähtötiedot C

Kaavaselostuksen suunnittelun vaiheet

Kaavaselostuksen kuvaus ja toteutus

Kaavoituspäätös LIITE 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2

Koskenkorvan luontoselvitys

Koskenkorvan linnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitys