Kunnalliset ilmoitukset

09.10.2017

Teknisen lautakunnan ilmoitus
poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 11.10.2017.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
10.10.-10.11.2017 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.


Rakennuspaikka:                                                  Rakennuksen käyttötarkoitus:
Ilmajoki, Palon kunnanosan
asemakaavan kortteli 298, tontti 2                       Omakotitalon laajennus 67 m2
Kiinteistötunnus 145-419-0005-0356,
osoitteessa Sarkatie 7
                    
       
Ilmajoella 9. lokakuuta 2017

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 9.10.2017, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja        Heleena Keihänen