Kunnalliset ilmoitukset

13.10.2017 - 12.10.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§82
Myönnetty
17-0204-R
Palo, 145-419-0007-0311
Lajittelutie 2, 60760 POJANLUOMA
Revisol Oy
Rakennuslupa
Varastorakennus ja varastointialueen muutokset
                                                          
Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 15.11.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350