Kunnalliset ilmoitukset

06.11.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.11.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§165
Myönnetty
17-0211-R    
Palo, 145-419-0001-0300
Rakennuslupa
Pihasauna
        
§166
Myönnetty
17-0212-R
Kirkonkylä, 145-410-0109-0001
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus
        
§167
Myönnetty
17-0213-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1274
Rakennuslupa
Pihasauna
        
§168
Myönnetty
17-0214-R
Lahti, 145-414-0001-0297
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus
        
§169
Myönnetty
17-0215-R
Kirkonkylä, 145-410-0061-0000
Ilmajoen kunta
Rakennuslupa
Tilapäinen hammashoitolarakennus
    
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 21.11.2017 virka-aikana.

 Nina Lehtola
 toimistosihteeri
 p. 044 4191 350