Kunnalliset ilmoitukset

17.11.2017

Teknisen lautakunnan ilmoitus
poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 21.11.2017.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
20.11.-21.12.2017 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka    Rakennuksen käyttötarkoitus
Ilmajoki, Kirkonkylä, tila Majakangas
Kiinteistötunnus 145-410-8-52
osoite Tipulintie, 61350 Huissi    saunarakennus 18 m2
    
        
Ilmajoella 17. marraskuuta 2017

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 17.11.2017, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja        Heleena Keihänen