Kunnalliset ilmoitukset

24.11.2017

Ilmajoen kunta julistaa haettavaksi

Hallinto- ja talousjohtajan viran

Hallinto- ja talousjohtaja toimii hallinto- ja talousosaston esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Hallinto-osasto huolehtii kunnan hallinto-, talous ja henkilöstöpalveluista, tietohallinnosta sekä lautakuntien tukipalveluista. Lisäksi hallinto- ja talousjohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena ja varahenkilönä.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä oikeustieteellisiä opintoja.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaan ja palkka muodostuu kunnan johtoryhmän palkkauslinjan mukaan.

Hakuaika päättyy 29.12.2017 klo 12.00. hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (158887). Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toimittaa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, hallintotoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoreen merkintä, hallinto- ja talousjohtajan virka. Hakemuksia ei palauteta.

Tiedustelut:  kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski 044-4191 200 etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi  tai kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Ranto puh. 0500-364 704

Ilmajoella 24.11.2017

Kunnanhallitus