Kunnalliset ilmoitukset

01.12.2017 - 18.12.2017

Rakennustarkastajan lupapäätös 1.12.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 1.12.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.12.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


§184
Myönnetty
17-0224-R
Peltoniemi, 145-421-0007-0607
Korventie 8, 60800 ILMAJOKI
Kirkonkylä, 410-0006-0192
Laivanpääntie, 60800 ILMAJOKI
Peltoniemi, 421-0020-0007
Rahkakorpi, 60720 TUOMIKYLÄ
Peurala, 423-0007-0069
Kauppilantie 320c, 60800 ILMAJOKI
Vacca Oy
Rakennuslupa
Kahden navettarakennuksen laajentaminen ja etälietesäiliöiden rakentaminen

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.12.2017 virka-aikana.

 Satu Kangas-Kuittinen
 rakennustarkastaja
 p. 044 4191 349