Kunnalliset ilmoitukset

08.01.2018

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus:

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Kuulutusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 8.1. - 9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla  www.ymparisto.fi/vaikuta vesiin > vesienhoito

KUULUTUS