Kunnalliset ilmoitukset

11.01.2018

Kuulutus Varisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta,  Seinäjoki

Päätös on nähtävillä Ilmajoen ympäristöinsinöörillä, Ilkantie 17,  15.1.-14.2.2018 välisen ajan. Lisäksi päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

KUULUTUS
PÄÄTÖS