Kunnalliset ilmoitukset

19.01.2018

 

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

 

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Maankaatopaikan toiminta
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä, kiinteistöillä Murskaamo RN:o 145-421-8-337 ja Murska RN:o 145-421-8-924 
Toiminta: Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikka.

Kyseessä on uusi toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 22.1.2018,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.2.2018.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 22.1.2018 – 21.2.2018, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 19.1.2018          

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri