Kunnalliset ilmoitukset

26.01.2018

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 30.1.2018.

Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä 

29.1.-1.3.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka Rakennuksen käyttötarkoitus

Kiinteistöllä 145-410-3-559 
Os. Savitie, 60800 Ilmajoki

Omakotitalo 140 k-m2
Talousrakennus 142 k-m2

Ilmajoella 26. tammikuuta 2018

Merja Lehto
Teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 29.1.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen